BİRLİK ORGANİZE SANAYİ SAĞLIK MERKEZİ

İstanbul’daki OSB’ler arasında yapılan ilk Ortak Sağlık Merkezi ve Organize Sanayi Bölgemiz

 

içerisinde yapılan ilk hizmet tesisimizdir. 205 m2 ‘lik tek katlı ve bağımsız olarak yapılan Ortak

 

Sağlık Merkezimizde, 2 doktor, 1 hemşire ve 2 acil tıp teknisyeni ile son derece donanımlı ambulans

 

bulunmaktadır.

 

ORTAK SAĞLIK MERKEZİNDEKİ HİZMETLER

 

1. Günlük vizite uygulamaları,

 

2. Periyodik muayeneler,

 

3. İşe giriş - işe dönüş muayeneleri,

 

4. İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda bilgilendirme,

 

5. Küçük cerrahi müdahaleler, dikiş, pansuman, enjeksiyon,

 

6. Düzenli sağlık taramaları,

 

7. Koruyucu sağlık hizmetleri ve aşılama uygulamaları,

 

8. Hastaneye sevkleri ambulansı ile süratli ve emniyetli bir

 

şekilde sağlamak.