Daşoğuz Vilayetinin Koneurgenç Kenti Arazisinde 3000 Ziyaretçi Kapasiteli Camiinin Konforlu Genel Projesi